Directeur: Daniel Gebruers

Regiocoördinator Mortsel - Kontich: Kim Verbelen

Regiocoördinator Lier: Marc Boonen

 

We werken voornamelijk op afspraak

 Actuele vacatures

  • Vrij CLB AMi 2 is op zoek naar een psychopedagogisch werker voor het onthaalteam regio Mortsel-Kontich.
    contract: 22/36
    duur: vanaf 18/03/2018, wegens bevallingsverlof
    Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Daniel Gebruers,directeur Vrij CLB-AMi2, via directie@clb-ami2.be of 03/443 90 20
    Deze teams onthalen en verhelderen vragen om kinderen/jongeren (en hun context) met een hulpvraag naar een gepast aanbod intern of extern toe te leiden. Ze geven bovendien handelingsgericht advies opdat de vraagsteller in functie van de leerling gerichte stappen zou kunnen zetten. Ze signaleren en/of brengen inhoudelijke expertise in de school in om te faciliteren dat schoolteams en leerkrachten planmatig en zelfstandig de zorg voor al hun leerlingen opnemen. De onthaalteams werken nauw samen met de trajectteams en (medische) equipes om de kwaliteitsvolle dienstverlening van het CLB te garanderen
  • Vrij CLB - AMi2 is op zoek naar een maatschappelijk werker (werkvolume 100%, 36u/36) vanaf 26/02/2019 tot 19/06/2019 voor een opdracht in het trajectteam, regio Mortsel-Kontich De trajectteams diagnosticeren handelingsgericht, ze begeleiden en coördineren opdat leerlingen (en hun ouders) maximaal zouden participeren aan het onderwijsleerproces door goede afstemming op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Indien nodig werken ze aanklampend om de ontwikkelingskansen van leerlingen te vrijwaren en veiligheid te garanderen. De trajectteams werken nauw samen met de onthaalteams en (medische) equipes om de kwaliteitsvolle dienstverlening van het CLB te garanderen. Voor meer informatie mag contact opgenomen worden met Daniel Gebruers, directeur Vrij CLB-AMi2, via directie@clb-ami2.be of 03/443 90 20


Ik ben leerling

Ik ben ouder

Ik werk op school