Rechten en plichten

Het CLB maakt samen met andere organisaties deel uit van de Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.
Binnen de jeugdhulp hebben alle minderjarigen dezelfde rechten:

  • Recht op hulp
  • Recht op bijstand
  • Recht op duidelijke informatie
  • Recht op instemming met de hulp: een minderjarige die hulp krijgt en die bekwaam is (meestal vanaf 12 jaar) moet daarmee instemmen
  • Recht op respect voor het gezinsleven
  • Het dossier: elke minderjarige die hulp krijgt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier. De toegang tot het dossier is wettelijk geregeld
  • Recht op inspraak en participatie
  • Recht op privacy
  • Recht op een menswaardige behandeling
  • Recht om klacht in te dienen

Meer informatie vind je op www.kinderrechtswinkel.be