Wat is het CLB?

Beste ouder,

 • … je zit met vragen over opvoeding en aanpak van je kind…
 • … je hebt twijfels bij de overstap van de kleuterklas naar de lagere school…
 • … je hebt vragen over vaccinaties en medische onderzoeken…
 • … de studiekeuze van je kind blijft een moeilijk vraagstuk…
 • … je vraagt je af of de ontwikkeling van je kind wel normaal verloopt…
 • … je zit met vragen over de hulp die je kind nodig heeft op school…
 • … je krijgt te horen dat er op school problemen zijn…

… een greep uit de mogelijke vragen waar je als ouder wel eens mee te maken kan krijgen.


Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waar je als ouder terecht kan voor informatie en begeleiding. CLB-medewerkers bieden ondersteuning bij:

 • de schoolloopbaan van je kind (op de website www.onderwijskiezer.be vind je alvast heel wat informatie over de onderwijsstructuur, studierichtingen en scholen)
 • de opvolging van de groei, lichamelijke ontwikkeling en gezondheid via medische onderzoeken en vaccinaties
 • vragen i.v.m. leren en studeren, motivatie, studiehouding, leerproblemen,...
 • zorgen en vragen over de sociale ontwikkeling van je kind, emotionele en gedragsproblemen.

We bekijken samen met u hoe we kunnen helpen en wat ons aanbod kan zijn. In overleg met u kunnen we doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.EEN IQ-TEST VOOR TERUGBETALING LOGOPEDIE?
Soms heeft het CLB al een intelligentieonderzoek gedaan in het kader van onze begeleidingsopdracht. Dan kunnen wij deze gegevens altijd aan de ouders bezorgen. Zij kunnen die dan aan de logopedist doorgeven.
Intelligentieonderzoek louter en alleen in functie van terugbetaling voor logopedie behoort niet tot de kernopdrachten van het CLB. In dat geval zal het CLB doorverwijzen naar priv√©-psychologen.
Een CLB neemt enkel IQ-testen af om de begeleiding die een leerling nodig heeft op school te realiseren.
VCLB-AMi2 hanteert dit standpunt al enkele jaren. Nu wordt het ook gesteund door alle CLB’ s (van alle netten) in Vlaanderen.
ISC - IQ en Tegemoetkoming