Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden verwerkt door VCLB AMi2, Sint-Benedictusstraat 14B 2640 Mortsel (mortsel@clb-ami2.be) in het kader van de decretaal bepaalde opdracht van het CLB, nl. de begeleiding van leerlingen in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hiervoor worden gegevens verwerkt van medische, somatische, psychologische, pedagogische en sociale aard in functie van de vier domeinen waarop het CLB leerlingen begeleidt: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt op volgende rechtsgronden: het is een wettelijke verplichting zijn of mits toestemming. Bij deze verwerking houdt het CLB zich aan de toepasselijke regelgeving, o.m. de regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding, de regelgeving inzake de privacy. Deze regelgeving voorziet o.m. een recht om je gegevens op elk moment in te kijken, te verbeteren, te vragen om ze door te geven. In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, uiteraard wordt daarbij de regelgeving strikt nageleefd.