Wat is het CLB?

Beste leerkracht,

 • … je denkt dat Leen niet goed hoort…
 • … Sam spijbelt regelmatig…
 • … je krijgt geen contact met de ouders van Jef…
 • ... Gert heeft je aangesproken over serieuze problemen thuis…
 • … je weet niet meer hoe je Louis kan helpen…
 • … in je klas wordt veel gepest…
 • … volgens jou zit Els niet op haar plaats in deze richting…

Misschien een herkenbare greep uit tal van vragen waarmee je als leerkracht te maken kan krijgen. Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waarop je ook als leerkracht een beroep kan doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB is op vier domeinen actief:

 • psychosociaal functioneren: vragen over sociale ontwikkeling, emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen
 • preventieve gezondheidszorg: medische problemen, groei en gezondheid
 • leren en studeren: leerproblemen/leerstoornissen
 • onderwijsloopbaanbegeleiding: zoektocht naar een goede studie/beroepskeuze

Je kan met die vragen aankloppen bij een CLB-medewerker van je school. We willen samen met jou een actieve bijdrage leveren tot het welbevinden van leerlingen op school en thuis. We bespreken je vraag en bekijken hoe we kunnen helpen. We maken afspraken over de verdere opvolging. 

In het CLB werken verschillende disciplines samen in een team: artsen, paramedisch werkers, maatschappelijk werkers en psychopedagogen. Eén van hen is de schoolteamverantwoordelijke, geruggensteund door het multidisciplinaire team. Het CLB is een onafhankelijke dienst die schoolnabij is door zijn samenwerking met leerlingen, ouders en scholen. De dienstverlening is gratis.


Een CLB werkt volgens het decreet op de Centra voor leerlingenbegeleiding en houdt rekening met het decreet rechtspositie minderjarigen, de privacywet, het beroepsgeheim en de patiëntenrechten.